Acapella Nedir

Acapella sözcüğü İtalyanca kökenli olup, “kilise tarzı” anlamına gelen bir müzik terimidir. 1800’lü yıllarda barok konçertosu ile rönesans tarzı müzikleri birbirlerinden ayırt edilebilmesi için kullanılmıştır. Rönesans tarzı kilise müziklerinde genellikle enstrüman kullanılırdı. Acapella’da ise aynı müziklerin enstrüman yerine insan sesi ile seslendirilmesi olarak kullanılmaktadır. Acapella çok sesli müzik tarzı olarak bilinmektedir, bu tarza daha çok kilise korolarında rastlanılmışsa da günümüzde yine müziğin diğer türlerinde de görülmektedir.

Acapella müzik icralarında, her türlü eser insan sesleri ile söylenebilir. Bas, Bariton, Tenor, Alto, Mezzo Soprano ve Soprano gibi insan sesi türleri acapella müziklerinde kullanılır. Buna ek olarak müziklerin en can alıcı noktalarından biri olan rithim eksikliği ise BeatBox yapan kişiler tarafından tamamlanır. Ses tonu olarak erkeklerde Bas, en pes olan insan sesidir. Bariton, orta seviye erkek ses tonudur. Bas ve tenor tonlarının belli aralıklarını kapsamaktadır. Tenor, en tiz erkek sesidir. Kadın ses tonlarında Alto, en pes kadın sesidir. Mezzo soprano, pes seslerde tizleri daha kuvvetli mezzo ses türüdür. Soprano ise bayanlardaki en tiz sestir.

Buna göre acapellayı, enstrümanlı bir eserin insan seslerine dağıtılarak seslendirilmesi olarak özetleyebiliriz.

Share:
SesVerSus acapella / 0850 888 0 787